Ana Sayfa / Özgeçmiş / Özgeçmişin Tarihi

Özgeçmişin Tarihi

Çoğumuz, hayatımız boyunca en az 1 kez özgeçmiş hazırlamışızdır. Üniversitelerin ve nüfusun artmasıyla birlikte hemen hemen her işe yönelik talepte artış meydana gelmiştir. Eskiden çalışacak insan bulunamayan birçok meslek için, günümüzde binlerce başvuru yapılmaktadır. İşverenlerin, sözlü mülakat yapmadan önce adaylar arasında eleme yapmak amacıyla kullandığı özgeçmiş hem firmaların hem de insanların zaman kazanmasını sağlamıştır. Böylelikle işe alınma imkanı olmayan kimse sözlü mülakata çağrılmamaya başlamıştır. Bir anlamda kendimizi ve başarımlarımızı yazıya döktüğümüz özgeçmişlerin nasıl çıktığını merak etmiyor musunuz? Özgeçmişin ortaya çıkışını ve tarihini sizlere aktaralım.

Özgeçmişin İlk Kez Ortaya Çıkış Tarihi

Özgeçmiş Türkçe olarak, kişinin başvuru yapacağı kurumlara yönelik kendini tanıtan yazılı metinlere verilen ad olsa da, son dönemde uluslararası çapta şirketin çoğalmasıyla birlikte bu tabir yerini aslen latince bir ifade olan CV’ye bırakmıştır. CV sözcüğü, kelime anlamı olarak Curriculum Vitae’nin kısaltılmış halidir. Türkçe’ye çevirecek olursak hayat yolu gibi bir anlama gelmektedir. İlk özgeçmişin ne zaman yazıldığı konusu hakkında tarihçilerin fikir birliği yaptığı dönem OrtaÇağ Avrupası’dır. O dönemdeki esnafların lonca başkanlarına yönelik özgeçmişler hazırladıkları görülmektedir. Yani, özgeçmişin ortaya çıkışı Ortaçağ Avrupası’nda gerçekleşmiştir.

Sanayi Devrimi Sonrası Özgeçmiş

Sanayi Devrimi ile birlikte tüm Avrupa’da bir değişim rüzgarı başlamıştır. Lonca sisteminin son bulmasıyla birlikte de insanların istedikleri mesleklere geçiş yapabilmelerinin ve sınıf ayrımcılığının, tamamen olmasa da belli ölçülerde devri kapanmıştır. Meslek seçimi serbestisi ile birlikte de özgeçmiş, 1500’lü yıllardan sonraki durgunluktan sonra tekrardan 20. Yüzyılın başlarında popüler olmaya başlamıştır. 1930’lu yıllardan sonra 2000’li yıllara gelene kadar özgeçmiş kağıtlara el yazısı ile yazılan bir belgeydi. Ancak, gelişen teknolojilerle birlikte özgeçmiş de dijital ortamlarda hazırlanmaya başladı.

Teknoloji ve Özgeçmiş

Teknoloji’nin hızlı gelişimi ve bilgisayarlarla birlikte robotik teknolojilerdeki önemli atılımlar, özgeçmişin de modernleşmesine yol açmıştır. Artık birçok firma, başvuru sahiplerinin özgeçmişlerini dijital ortamlarda kabul etmektedir. Kullanıcılar da hazırladıkları bu CV’leri dijital ortamlarda hazırlamaktadır. Kağıda basılı şekilde özgeçmiş verecek adaylar da, bu kağıtları bilgisayar ortamında hazırlayıp baskı haline getirmekteler.

İlginizi Çekebilir

CV Hazırlamanın İpuçları

CV hazırlamanın ipuçları bu yazımızda öncelikle “özgeçmiş nedir? ” yani günümüzdeki söyleyişi ile CV; -İş …