Ana Sayfa / Meslekler

Meslekler

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni Ne İş Yapar ?

Orta öğretim kurumlarında öğrencilere Türkçeyi doğru kullanma becerisi kazandırır. Kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen okuduğunu anlayım karşı tarafa anlatabilen kişiler olmak zorundadır. Okullarda eğitim ve öğretim işleri ile meşgul olurlar. Edebiyat öğretmenleri okullarda eğitim-öğretim işleri yaparlar. Öğrenciye bilgi beceri ve tutum kazandırır. Öğrenci başarısını değerlendirip başarıyı arttırıcı önlemler …

Devamını Oku »

Tarih Öğretmeni Ne İş Yapar ?

Tarih öğretmenleri MEB’e bağlı okullarda çocuklara tarih dersi ile ilgili bilgi beceri ve tutum kazandırırlar. Tarih dersi ile ilgili çalışma programı hazırlayıp bu programı öğrencilere uygular. Öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak için çalışmalar yapar. Başarılı öğrenciler yetiştirmek için gerekli önlem ve tedbirleri alırlar. Tarih alanında meydana gelen gelişmeleri yakından takip edip …

Devamını Oku »

Fen Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar ?

Fen bilgisi öğretmeni okullarda öğrencilere fen bilgisi alanında bilgi ve beceri öğretir. Fizik, Kimya ve biyoloji alanında bilgi beceri ve tutum kazandırırlar. Milli eğitim bakanlığı eğitim öğretim programlarını okuda uygulamakla görevlidir. Fen bilgisi alanında başarıyı arttırıcı önlemler alırlar. Fen bilgisi alanında mesleki gelişimleri yakından takip ederler. Fen bilgisi öğretmenleri fen …

Devamını Oku »

Sınıf Öğretmenleri Ne İş Yapar ?

Sınıf Öğretmenleri ilk okullarda görev yapar. 4.sınıfa kadar sınıflarda derslere girer. Görev yaptığı okulda nöbet görevi yapar. Okulun düzen ve disiplini sağlar. Milli eğitim mufredatını uygular. Haftanın 5 günü günlük 6 saat haftalık 30 saat derse girer. Çocuklara başarılı olabileceği sınıf ortamı oluşturur. Verimli çalışma ortamı sağlar. Milli eğitim mufredatında …

Devamını Oku »

Coğrafya Öğretmenleri Ne İş Yapar ?

Coğrafya öğretmenleri milli eğitime bağlı okullarda öğrencilere coğrafya alanında bilgi ve beceri kazandırmaya çalışırlar. Eğitim grubuna uygun formatta ders programı hazırlayıp bu programa uygularlar. Öğrenci başarısını arttırmak için etkinlikler tasarlarlar etkinlik sonunda genel değerlendirme yaparlar. Coğrafyalarında yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri takip edip programına uygular. Çocuklara coğrafya dersini sevdirir. Coğrafya Öğretmenleri …

Devamını Oku »

Kimyagerler Ne İş Yapar ?

Kimyagerler maddenin kimyasal karışımlarını araştırıp inceleyen kişilerdir. Kimyasal maddeleri ve içerdikleri maddeleri tahlil ederler. Boya petrol tekstil karbon tabanlı maddeler üzerinde araştırma yaparlar. Hammadderin sağlık üzerindeki etkisini araştırarak bunu minumum düzeye indirmeye çalışırlar. Fizik organik ve inorganik alanlarda tahlil yaparlar. Kimyagerler araştırma projeleri yaparlar. Üretim methodları üzerinde çalışıp ıslah ve …

Devamını Oku »

Rehber Öğretmeni Ne İş Yapar ?

Rehber öğretmen bireyin çevreye uyum sağlamasını sağlamakla görevli kimselerdir. Kişilerin gizli güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kişilerin eğitim programlarına katılıp kişileri meslekre yönlendirir. Kişilere koruyucu ruh sağlığı hizmeti verirler. Okullarda öğrenme sorunu yaşayan öğrencilere bu durumu aşmaları için yönlendirme çalışması yaparlar. Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir ? Rehber öğretmenler psikolojik yardıma ihtiyacı …

Devamını Oku »

Beden Eğitimi Öğretmenleri Ne İş Yapar ?

Beden eğitimi öğretmeni okullarda çocuklara beden eğitimi dersi veren öğretmenlerdir. MEB bakanlığına bağlı okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yönetir. Öğrencilerin başarı düzeyini arttırmak için çalışmalar yapar. Öğrencilerin yeteneklerini tanımlamalarına yardımcı olur. Eğitici kol çalışmalarında aktif olarak görev alırlar. Öğrencilerin gelişimlerini izler sorunlarına çözüm üretmeleri konusunda danışmanlık yaparlar. Beden Eğitimi Öğretmenleri …

Devamını Oku »

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ne İş Yapar ?

Sosyal bilgiler öğretmeni okullarda öğrencilere sosyal bilgiler vatandaşlık ve insan hakları verir. Eğitim grubuna uygun çalışma programı hazırlar. Öğrencilere sosyal bilgiler alanında bilgi beceri ve tutum kazandırır. Öğrencilerin sosyal bilgiler başarısını arttıracak önlemler alıp başarısını değerlendirir. Sosyal bilgiler alanındaki gelişmeleri yakından takip edip bunu derslerine aktarır. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hangi …

Devamını Oku »

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ?

İnşaat mühendisleri inşaat çalışma projesini yürütür. Projelerin standartlara uygun olup olmadıklarını kontrol eder. İnşaatların genel kontrolünden inşaat mühendisleri sorumludur. İnşaat için gerekli malzeme donanım ve bütçe hesaplaması yaparlar. İnşaatların tahmini maliyetlerini belirleyip taslak projeyi hazırlarlar. Şantiye kurarak inşaatın tüm süreçlerini yönetirler. İş güvenliği ve sağlığı alanında güvenlik önlemleri alırlar. İnşaat …

Devamını Oku »